Balans mellan meningsfullt arbete och stimulerande aktiviteter

Balans mellan meningsfullt arbete och stimulerande aktiviteter

Vad är meningsfullt arbete och vad är stimulerande aktiviteter?
Det kan bara du svara på, men oavsett om det handlar om din träning, ditt karriärsval eller något helt annat kan det vara bra att fundera lite djupare hur dessa aktiviteter direkt eller indirekt påverkar andra områden i ditt liv.

Hur påverkas exempelvis:
*Mentalt-, fysiskt- och emotionellt välmående.
*Din omgivning och dina relationer ❤️💔

Om vi tränar högintensivt sent på kvällen så att det påverkar vår nattsömn negativt, ger vi då kroppen rätt förutsättningar för att anpassa sig till träningen? Om vi kortar ner sömnen i andra änden för att få in träningen tidigt på morgonen, får vi då egentligen ut det vi vill ha av träningen? Klarar vi att vara en bra partner, förälder, vän eller kollega under dessa förutsättningar?

Om vårt jobb ställer höga krav på vår tillgänglighet, till exempel att vi svarar på mail sent in på kvällen eller är tillgängliga på telefonen under semestern, ger vi då utrymme för den både fysiska och mentala återhämtning vi behöver? Hur påverkar det våra relationer när vi är där men inte är närvarande? Hur påverkas vårt fysiska välmående av långa dagar med ett stillasittande kontorsjobb? Har vi tid att få in en rimlig mängd fysisk aktivitet i livspusslet?

Kontentan är att om vi hittar en bra balans så kommer det ofta ha positiva effekter som spiller över på andra områden i livet, områden som vi kanske inte direkt kan visualisera eller föreställa oss vid en första anblick.

#totusfitness
#göteborg
#functionalfitness
#bästagängetbästahänget

Inga Kommentarer

Skicka En Kommentar