Fyto- och mykonutrienter

Fyto- och mykonutrienter

Det som gör en varierad och lågprocessad kost så bra i jämförelse med en högprocessad ensidig kost är att det förekommer ett mycket bredare spektrum av näringsämnen. Förutom vitaminer och mineraler som vi har nämnt innan kan vi även urskilja fyto- och mykonutrienter. Fytonutrienter finns i växter och mykonutrienter finns i svampar. I dagsläget har man lyckats identifiera över 10 000 av dessa ämnen och fortfarande upptäcker vi nya ämnen.

För växter och svampar utgör dessa ämnen en del av systemen som bland annat ger dem egenskaperna att:

*bilda pigment som ger växterna deras olika färger
*bilda kemikalier som försvarar mot skadedjur och sjukdomar
*bilda kemikalier som lockar till sig pollinerande djur som hjälper växtens fortplantning

Många av dessa ämnen har potentiella näringsmässiga fördelar för oss, andra kan vara direkt giftiga i större doser. Fördelarna med att äta dessa ämnen är bland annat att:

*de kan fungerar som antioxidanter, minska fria radikaler och inflammation
*de kan hjälpa oss att reparera eller skydda vårt DNA
*de kan minska risken för blodproppar

Genom korrekt tillagning och förberedelse kan vi effektivt minska halterna av de ämnena som kan vara giftiga för oss. Ett exempel är lektiner som förekommer i färska, torkade eller otillräckligt tillagade bönor och baljväxter. Lektiner är en del av växtens naturliga försvar. För oss människor kan lektin orsaka illamående, kräkningar, diarré och magsmärtor. Därför gör vi bäst i att följa tillagningsanvisningar som att blötlägga och tillaga bönor och baljväxter så att lektinet bryts ner innan vi äter dessa livsmedel.

Inga Kommentarer

Skicka En Kommentar