Medlemsvillkor

Följande villkor gäller endast medlemmar som tränar på Totus Fitness:

1) All träning på Totus Fitness sker på egen risk.

2) 18-års gräns gäller på Totus Fitness. Undantag kan göras med målsmans tillstånd.

3) Bokningssystemet tillåter tre aktiva bokningar.

4) Avbokning av eftermiddagspass sker senast åtta timmar innan det aktuella passet.

5) Avbokning av morgon- och lunchpass sker senast 21.00 dagen innan det aktuella passet.

6) Bokningssystemet tillåter två sena avbokningar per 30 dagar. Vid den tredje sena avbokningen spärras kortet i tio dagar och under dessa dagar kan man inte boka några pass. Under tiden träningskortet är spärrat kan man fortfarande träna på Open Gym.

7) Om man uteblir från ett träningspass spärras kortet i tio dagar och under dessa dagar kan man inte boka några pass. Under tiden träningskortet är spärrat kan man fortfarande träna på Open Gym.

8) Träningspass på Totus Fitness kan komma att videofilmas eller fotograferas. Bild- och filmmaterial kan komma att användas på Totus Fitness hemsida, Facebook, Instagram eller i annan form av marknadsföring. Ersättning utgår inte för sådant bruk.

9) Alla personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med svensk och EU-lagstiftning för datahantering*.

10) Delning av Totus Fitness träningsprogram och övrigt material som finns tillgängligt på Totus Fitness medlemsforum till personer som inte är medlemmar på Totus Fitness leder omgående till avslutat medlemskap, utan återbetalning av medlemskap för resterande av den aktuella kalendermånaden.

11) Uppsägning av medlemskap sker via uppsägningsblankett på Totus Fitness.

12) Det är inte möjligt att frysa eller pausa medlemskap.

13) Betalda medlemskap återbetalas ej.

14) Alla månadskort aktiveras per hel kalendermånad.

15) Tre månaders uppsägningstid (löpande) gäller för alla medlemskap på Totus Fitness.

16) Totus Fitness förbehåller sig rätten att i extrema fall frångå avtalad uppsägningstid, exempelvis gällande oförutsedda sjukdoms- och olycksfall som omöjliggör träning.

17) Medlemsavgiften dras den 28:e varje månad via Autogiro.

* Totus Fitness behandlar i första hand dina personuppgifter för att kunna leverera en fullgod tjänst till dig. Totus Fitness bedömer att intresset av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål är berättigat. Ytterligare berättigade intressen för behandling av dina personuppgifter är planering och utveckling av Totus Fitness verksamhet, marknadsföring av egna produkter samt tjänster, säkerhetsändamål och rättsliga anspråk. Vidare måste Totus Fitness i vissa fall behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, till exempel för att sköta ekonomi och bokföring.