Stärk immunförsvaret

Stärk immunförsvaret

Under dagtid när vi är vakna behövs vår energi framförallt till att förse muskulatur och en arbetande hjärna med bränsle. Konkurrensen om energi är hög. Vårt immunförsvar är också en energikrävande apparat. När vi sover är våra energislukande muskler i stort sett ute ur energiekvationen och immunförsvaret kan frodas i mer resurser. Kroppen har arrangerat det så att nattetid, medan vi sover, utförs underhållsarbete såsom att reparera muskler, skelettet och andra celler. Utöver att mer energiresurser finns tillgängliga för immunförsvaret har också vår inbyggda dygnsrytm utformats så att vissa proteiner som är viktiga i immunförsvarets funktion, såsom integriner, aktiveras mer under sömn än under vakentid. Integriner är proteiner som hjälper T-celler (vita blodkroppar) att fästa på patogena celler (angripande bakterier, virus etc.). Studier antyder därför att immunförsvaret har lättare att upptäcka hot när vi sover jämfört när vi är vakna.

I en studie där forskare tittade på sambandet mellan sömn och mottaglighet för ett vanligt förkylningsvirus syntes det tydligt hur stark kopplingen mellan sömn och immunförsvar är. Koppling var lika tydlig oavsett faktorer som ålder, stressnivå, etnicitet, utbildning och inkomst.

Så den kanske mest effektiva och definitivt den billigaste supermedicinen för motståndskraft mot virus och sjukdomar, som du själv till stor del kan kontrollera, är att se till att få tillräckligt av kvalitativ sömn.

Andra viktiga åtgärder för att stärka immunförsvaret är exempelvis:

  • Träna regelbundet (stimulerar immunförsvaret)
  • Äta nyttig och kvalitativ mat (förser immunförsvaret med rätt byggstenar)
  • Dricka tillräckligt med vatten (ökar förutsättningarna för immunförsvaret att arbeta)
  • Hantera stress/ångest/oro (minskar belastningen på immunförsvaret)
  • Minimera alkohol, rökning, socker (minskar belastning på immunförsvaret)
  • Var ute i solen och naturen (minskar belastning på immunförsvaret och stimulerar det)
  • Vårda relationer, förlåt människor och var hoppfull (minskar stress)

Kort sammanfattat; träna, äta, älska, sova, upprepa!

Inga Kommentarer

Skicka En Kommentar