Träningsblogg

Coach Björn här igen. Idag tänkte jag skriva några rader om julen och en del av sakerna som hör julen till för många av oss. Vad julen innebär för var och en av oss skiljer sig mycket. Gemensamt bland människor i min närhet är att det ofta uttrycks en önskan om att få tillbringa tid med familj och vänner, gärna i lugn och ro. Önskan om lugn och ro kantas dock av diverse saker som "bara" ska överlevas: julbord med jobbet, diverse andra sociala tillställningar, evigt långa dagar på stan i jakt på den perfekta julklappen och inte minst semi-ångest över hur rutiner kring det vardagliga näringsintaget samt ens träning totalt kommer att raseras under julledigheten. Hur en vill göra med tillställningar och julklappar ska jag...

https://www.youtube.com/watch?v=cOdxDY9FgS8 I veckans blogg snackar vi lite om att träna på ”open gym” och om ”testvecka”. På ”open gym” tränar många som kan diverse avancerade konster som att stå på händer i romerska ringarna, men också en del som tycker att stå på ett ben och böja sig fram är en avancerad konst. Så vem är egentligen open gym-ytan avsedd för? På vårt basprogram ”Adapt” tränar en del som tycker det är kul att mäta framstegen och andra som när det vankas testvecka ofta får ”väldigt mycket att göra” och svårt komma till träningen. Så varför har vi tester? ...

Vad är meningsfullt arbete och vad är stimulerande aktiviteter?Det kan bara du svara på, men oavsett om det handlar om din träning, ditt karriärsval eller något helt annat kan det vara bra att fundera lite djupare hur dessa aktiviteter direkt eller indirekt påverkar andra områden i ditt liv. Hur påverkas exempelvis:*Mentalt-, fysiskt- och emotionellt välmående.*Din omgivning och dina relationer ❤️💔 Om vi tränar högintensivt sent på kvällen så att det påverkar vår nattsömn negativt, ger vi då kroppen rätt förutsättningar för att anpassa sig till träningen? Om vi kortar ner sömnen i andra änden för att få in träningen tidigt på morgonen, får vi då egentligen ut det vi vill ha av träningen? Klarar vi att vara en bra partner, förälder,...

Två viktiga anledningar till att regelbundet vistas utomhus. *Synkronisering av dygnsrytm I våra ögon har vi en specifik typ av ljuskänsliga nervceller. När dessa nervceller uppfattar dagsljus överförs en signal till en liten del i hjärnans hypotalamus som kallas för dygnsrytmskärnan. Dygnsrytmskärnan skapar i sin tur en mängd neurala och hormonella aktiviteter som reglerar viktiga processer i kroppen, exempelvis sömn, vakenhet och metabolism. Det krävs ljus av en specifik våglängd och hög intensitet för att stimulera dessa nervceller, vilket är orsaken till att denna reglering inte fungerar lika bra när vi sitter inne på våra kontor med lampan tänd. Intensiteten för vanlig rumsbelysning ligger mellan 300-500 lux, medan dagsljus kan variera mellan 1500 lux en molnig dag upp till 100 000 lux...

För att få en positiv utveckling över tid av vår träning krävs det att vi utsätter oss för stress (träning) och temporärt försämrar vår fysiska prestationsförmåga. Stressar vi kroppen vid rätt tidpunkt och med rätt dosering innebär det att vi efter vila och återhämtning kommer få en positiv anpassning, i form av ökad prestationsförmåga. Om vi förutsätter att träning sker till någon grad av utmattning kan vi också se att om nästa träningspass infaller för tidigt, det vill säga med otillräcklig återhämtning, riskerar vi att få ytterligare försämrad prestationsförmåga. Tränar vi till utmattning för ofta får vi långsiktigt en nedåtgående trend. Det är för att undvika en nedåtgående trend som perioder av hög träningsbelastning bör följas av en period av lättare träningsbelastning. Dålig återhämtning beror sällan på att vi inte har rätt...

För att åstadkomma en förbättring av din fysik eller hälsa behöver vi förstå vad som kan möjliggöra det. Förenklat kan vi säga att vi har uppbyggande processer och nedbrytande processer som vi utsätter oss för. Båda är nödvändiga om vi vill förbättra något. Det är balansen mellan dem som blir viktig för att åstadkomma en positiv förändring. Exempel på nedbrytande processer: - Fysisk ansträngning - Långvarig stress i form av oro och ångest - Sjukdomar, allergier och intolerans - Skadliga kemikalier och föroreningar i luft och vatten Exempel på uppbyggande processer: - Sömn, vila och meditation - Mat med proteiner, kolhydrater, fett, vitaminer, mineraler och antioxidanter - Stabilitet i dygnsrytm - Kortvarig stress - Känslor av lugn, kontroll, meningsfullhet...

Jag heter Björn och är en av coacherna på Totus Fitness. Jag har tänkt på vad ett "hej" är värt många gånger, exempelvis när jag besöker andra träningsanläggningar. Ibland är det spontant på resande fot, ibland är det mer planerat för att se, uppleva och lära hur andra har det. Anläggningarna som imponerar mest är de där jag som besökare knappt hinner komma innanför dörren innan någon ser mig och säger "hej". "Hej" är också en av anledningarna till varför jag för över 15 år sedan fastnade för klättring. Då fanns bara Klätterfabriken i Göteborg så det var dit en gick för att klättra inomhus, oavsett om du testade för första gången eller tillhörde landslaget. När du klättrar gör du å ena sidan...

I första delen tittade vi på vilka leder och muskelgrupper som kan hindra dig att utföra en bra knäböj om de är för strama. Vi gav också exempel på tester du kunde göra för att bedöma om rörligheten i respektive muskelgrupp var tillräcklig samt ett mått på vad vi anser är just tillräckligt som ett minsta värde för en bra knäböj. I denna del ger vi exempel på ett program för att öka rörligheten. Nedan ser du två förslag på pass du kan göra för att öka rörligheten för din knäböj. Varva de båda passen om vartannat – vartannat pass kör du session #1 och varannan gång kör du session #2. Om du vill förbättra rörligheten så gör åtminstone båda passen...

Förmågan att kunna utföra en knäböj (squat) med bra form och rörelseomfång är viktig både ur tränings- och hälsosynpunkt. Särskilt i de situationer vi vill kunna göra det med mer last än vår egen kroppsvikt. En knäböj med bra form och rörelseomfång definierar vi som att kunna sätta sig ner så djupt att höftvecket är lägre än ditt knä, med intakt bål- och bäckenintegritet (neutral ryggrad) och hela foten i kontakt med underlaget (ej lyfta hälen). Detta kräver en god rörlighet framförallt kring höftled och fotled. Vi ska i denna del titta på vilken rörlighet som behövs för en bra knäböj och hur du kan testa hur du ligger till och identifiera områden att arbeta upp rörligheten på. Nedanstående muskelgrupper kan...