Vatten

Vatten

Vår kropp består till cirka 60% av vatten och har en rad viktiga funktioner, bland annat:
*lösa upp och transportera substanser
*fungera som katalysator för kemiska reaktioner
*reglera vår kroppstemperatur
*förse oss med mineraler

Om vi inte tränar eller vistas i ett varmt och torrt klimat så är vätskeförlusten hos en normal vuxen ungefär 1.5 liter per dygn. Under träning och aktivitet behöver vi mer vatten för att göra oss av med värme och för att transportera bort restprodukter. Vatten är även viktig för att effektivt kunna transportera syre och näringsämnen till musklerna. Det uppskattas att vi under aktivitet förlorar ungefär 0.5-2.0 liter vätska per timma, beroende på kroppsstorlek, typ av aktivitet, temperatur med mera.

I praktiken betyder det att den som är stillasittande, mestadels vistas i en bekväm inomhusmiljö och har väl fungerande njurar ofta klarar sig bra utan att behöva tänka särskilt mycket på vätskeintaget. Äter vi dessutom en lågprocessad kost där många livsmedel innehåller mycket vätska så kommer kroppen oftast att kunna balansera detta effektivt och vi kan då förlita oss mer på kroppens törstsignal.

Den som tränar länge och svettas mycket behöver förmodligen sikta lite högre för att ersätta den extra vätskeförlusten. Men vi bör heller inte överdriva vätskeintaget för man kan faktiskt dricka för mycket vatten och få allvarliga eller potentiellt dödliga konsekvenser av detta.

Det är väldigt ovanligt att övervätskning hinner går så långt att det får allvarliga konsekvenser i vardagen, för det mesta löser njurarna detta och vi får bara springa lite oftare på toaletten. Däremot är övervätskning vanligare hos långdistans/uthållighetsidrottare på högre nivå. Kombinationen av högt vätskeintag under en relativt kort tid och att urinproduktionen i princip stängs av helt under aktivitet gör att balansen mellan mängden vätska och salter i kroppen kan bli allvarligt rubbad och kan vara livshotande om det får gå för långt.

Inga Kommentarer

Skicka En Kommentar